česky english deutsch <<< >>>

Od Větruše k Josefínce

Vaňovský vodopád

Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce je součástí národní přírodní památky Vrkoč, která leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Projdete kolem něho po zelené značce od Větruše z Ústí nad Labem nebo k němu můžete vystoupat vzhůru z Vaňova cestou při Podlešínském potoku. Voda Vaňovského vodopádu padá k zemi z výšky 12 metrů a tím se stává největším vodopádem Českého středohoří. Dříve nebylo labské údolí vyhloubeno a Podlešínský potok se do něho vléval bez vodopádu. Později si však řeka utvářela silou koryto mezi skalami a potok již neměl takovou sílu, proto zůstal vězet vysoko v dosavadní úrovni. Rozdíl hladin potoka od vodopádu a Labe je v současné době 192 metrů na 1 kilometr. Mluvíme-li o velmi dobře známém Vaňovském vodopádu, jedná se přesně řečeno o spodní, 12 metrů vysoký vodopád. Málokdo ale ví, že nad hlavním masivem vodopádu se nachází ještě další, asi 8 metrů vysoký stupeň. Obecně bývají jednotlivé stupně považovány za jeden vodopád, pokud jejich vzájemná vzdálenost nepřesahuje jejich výšku. Případ Vaňovských vodopádů je sice téměř na hranici, ale ještě je lze považovat za jeden vícestupňový vodopád. Tím se řadí se svou celkovou výškou 20 metrů mezi 15 nejvyšších vodopádů České republiky.
Podloží v území a v jeho okolí je tvořeno santonskými pískovci, které mají okrovou až bílou barvu. Mohou být i rezavě zbarveny od roztoků obsahujících železo. Při rozlivu magmatu po povrchu pískovců vznikly příkrovy. Čedičový příkrov, z jehož okraje přepadává vodopád Podlešínského potoka, má mohutné, svislé vzájemně dokonale souběžné sloupy o průměru 1–2 metry.
V zimě, kdy vodopád zamrzne, se návštěvníkům naskytne impozantní pohled na ledovec, který se rozroste do obdivuhodných rozměrů. U vodopádu je uváděno naleziště praménky rakouské (Bythinella austriaca), které je jediné v severozápadních Čechách. Jedná se o malého plže s válcovitou, hnědou ulitou, který se vyskytuje v prameništích, vyžaduje čistou vodu a patří mezi nejvzácnější plže střední Evropy. Zelené turistické značení pokračuje od úpatí vodopádu k vyhlídce Vrkoče.

Schema vodopádu

Vaňovský vodopád z blízka

Vodopád

Vodopád Podlešínského potoka

Užitečné informace

www.usti-nad-labem.cz

GPS pozice

N 50° 37.824', E 14° 2.492'
[GPX]

[MAPY.CZ]