česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Ptačí oblast

Některá ohrožená přírodní stanoviště a také vzácné druhy rostlin a živočichů jsou chráněny takzvanou Naturou 2000. Co tento pojem znamená? ** Natura 2000** je soustava lokalit chránící rozmanitost života (biodiverzitu) na území Evropské unie. Za tímto účelem se vyhlašují dva typy chráněných území: jsou to evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

Jedna z ptačích oblastí se nachází západně od Sudoměřic a nazývá se Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Její cílem je zajistit příznivé životní podmínky pro ohrožené druhy ptáků. V lužních lesích a zaplavovaných loukách podél řeky Moravy zde hnízdí čáp bílý, moták pochop či strakapoud prostřední. Ovocné sady a zahrady obývá strakapoud jižní. V borových lesích Bzenecké Doubravy zde žije lelek lesní a skřivan lesní.

čáp černý

lelek lesní

GPS pozice

N 48° 53.242', E 17° 16.333'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://