česky english deutsch <<< >>>

Moravské Kopanice

Kaplička na Pitínských pasekách

Kapličku se podařilo vystavět v roce 1990 a byla vysvěcena 8. září 1991. Dal ji vystavět na vlastní náklady rodák dp. Th. Dr. František Michalčík-Lučinovský, který působil jako farář, duchovní správce v zahraničí (Itálii). Kaplička byla zasvěcena Panně Marii Kopanické, svatým Cyrilu a Metoději, Anežce Přemyslovně a svaté Zdislavě z Lemberka. V kapličce na oltáři je soška Panny Marie Kopanické s děťátkem, oděné v tradičním kopaničárském kroji, dílo řezbáře Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk. Řezbář je i autorem reliéfu na stěně za soškou. Na zdech visí 4 obrazy světců od ak. malířky paní Sabiny Kratochvílové z Brna: Cyril, Metoděj, Anežka a Zdislava. Z věže se ozývají tři zvony: Ježíš, Maria a Josef z dílny rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova. Kaplička byla postavena na počest a vzpomínku na pitínského rodáka Mons. Dr. Josefa Karla Matochu, který působil jako olomoucký arcibiskup a zemřel jako mučedník v komunistickém vězení v roce 1961. Kapličku navrhl Ing. architekt Vlastimil Slabiňák z Bojkovic a podílel se na ní dále stavitel Ludvík Valerián, odborník na chrámové stavby Rudolf Drábek a také místní lidé.

GPS pozice

N 48° 59.410', E 17° 53.714'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis