česky english deutsch <<< >>>

Moravské Kopanice

Vyškovec

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1830, její vznik se však předpokládá ještě o sto let dříve, kolem roku 1730. Název obce je prý odvozen od kopce Kykula, který se původně jmenoval Vyškovec. Pro Kopanice je typické, že jednotlivé usedlosti byly roztroušeny po kopcích v poměrně velkých vzdálenostech od sebe, obklopené pozemky, které se okopávaly většinou ručně, a ty jim zajišťovaly obživu. Tato rozptýlená zástavba se na Vyškovci zachovala dodnes. Původní domky byly na Kopanicích stavěny ze dřeva a střechy domů pokrývaly slaměné došky. Často byla však dřevěná konstrukce domu pokryta hliněnou omítkou. Na konci 19. století se pak začaly na Kopanicích objevovat i stavby hliněné.

Obyvatelé se živili:

První silnice byla na Vyškovec vybudována až v letech 1936–1938. Jak tomu bylo i u několika dalších kopaničárských obcí, také Vyškovec byl nejprve jen osadou, která náležela ke Starému Hrozenkovu. K osamostatnění obce došlo v roce 1919. Od roku 1980 opět byla připojena k Hrozenkovu a další osamostatnění obce přišlo s rokem 1991.

Užitečné informace

Zdroj: www.vyskovec.cz

Společenskovědní sborník Slovácko 2007, Slovácké muzeum

GPS pozice

N 48° 56.449', E 17° 51.330'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis