česky english deutsch <<<

Lopeník

Troják

Údržba krajiny

O tom, že například Karlův most v Praze je cennou kulturní památkou, o kterou je třeba řádně pečovat snad nikdo nepochybuje. To, že srovnatelnou pamětihodností jsou bělokarpatské louky, možná už tak zřejmé není. Louky Bílých Karpat jsou samozřejmě přírodním prvkem, ale vznikly dlouhodobou hospodářskou činností člověka a nejstarší z nich svým „věkem“ o mnoho převyšují už zmíněný Karlův most. Jsou to tedy nejen přírodní, ale i kulturní památky. A také další existence luk je závislá na pravidelné péči – obhospodařování. K zachování jejich bohatosti je třeba je pravidelně kosit či přepásat. Kdyby se tak nedělo, postupně by, jak se to již bohužel na mnoha místech stalo, zarůstaly křovinami a postupně se proměnily v les. Chcete se i vy podílet na jejich záchraně? Přijeďte na některý z „koseckých“ táborů, nebo třeba pošlete finanční příspěvek některé z nevládních ochranářských organizací, které o louky pečují.

louky jsou udržovány pravodelným spásáním či sečením (ručně a někdy i s pomocí lehké techniky)

zarůstání neudržované louky pionýrskými druhy rostlin

GPS pozice

N 48° 57.322', E 17° 47.576'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis