česky english deutsch <<< >>>

Lopeník

Mikulčin vrch

Sesuvy a mokřady

Možná jste si při procházce zdejší krajinou všimli, že většina svahů je nerovná, hrbatá, někdy i jakoby potrhaná. To je způsobeno geologickým podložím Bílých Karpat, kterým je flyš. Flyš je bývalá mořská uzsazenina skládající se z opakovaných vrstev pískovců a jílovců. Jednotlivé vrstvy mají rozdílné vlastnosti. Pískovce jsou poměrně pevné, jílovce (což je vlastně prastaré stlačené bahno) jsou naopak velmi měkké a nasákavé. Po vydatných deštích, vodou nasáklé jílovce kloužou po vrstvách pískovců a dochází k sesuvům.

schéma sesuvu

V místech sesuvů a nátrží vyvěrá voda na povrch a vznikají prameniště a na místech s trvale podmáčenou půdou mokřady. Tyto někdy jen několik čtverečních metrů malé „ostrůvky“ v moři luk a pastvin jsou skutečnými skvosty. Hostí totiž zcela rozdílnou květenu i živočišstvo než okolní travní porosty. Nejznámějšími jsou, díky na dálku viditelným bílým chomáčům, suchopýry, ale najdeme tu další desítky chráněných a ohrožených druhů rostlin. Na prameništních mokřadech žijí také vzácné druhy řas, sinic a drobných bezobratlých živočichů. Mokřady patří mezi nejohroženější místa přírody Bílých Karpat. Stovky jich již zaniklo vysušením, přeměnou na tůňky, hnojením luk, rozšlapáním pasoucím se dobytkem nebo tím, že se „jen“ přestaly kosit.

mokřad se suchopýrem

suchopýr

GPS pozice

N 48° 56.848', E 17° 48.454'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis