česky english deutsch <<< >>>

Lopeník

U Zlatné cesty

Lesy Bílých Karpat

Lesy pokrývají téměř 45% CHKO Bílé Karpaty, z toho listnaté lesy, které jsou tu původní jsou zastoupeny necelými 55%. V nižších polohách jsou původní dubohabrové lesy s dubem letním a zimním, habrem, lípou a místy i s vtroušeným bukem. Výše na ně navazují bučiny a jen v nejvyšších polohách tzv. suťové lesy. Nejdůležitější listnatou dřevinou Karpat je buk.

bučiny

Rozsáhlé polopřirozené bučiny v okolí Vlárského průsmyku patří k nejlépe zachovaným lesním porostům u nás. Nedaleko odsud, na svazích nejvyššího vrcholu Bílých Karpat Velké Javorině, je v jedné z nejstarších rezervací Moravy chráněn pralesovitý porost, který je ponechán přírodnímu vývoji a jsou v něm tedy vyloučeny veškeré hospodářské zásahy. Velké plochy lesů však byly bohužel pozměněny výsadbou nepůvodních jehličnatých dřevin, zejména monokulturami smrku. Způsob hospodaření tu mnohdy nebere ohled na ochranu přírody a např. zaužívaný holosečný způsob obnovy s velkými pasekami je jen pomalu nahrazován jemnějšími formami hospodaření.

Velká Javorina

GPS pozice

N 48° 55.966', E 17° 46.042'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis