česky english deutsch >>>

Horňácko

Lipov

Lipov je horňácká vinařská obec na úpatí Bílých Karpat, která se rozkládá podél toku řeky Veličky.

O tom, kdy byla obec skutečně založena, panují stále dohady. Ačkoliv je první doložená písemná zmínka o obci z roku 1358, kdy se píše o Ctiboru z Lipova, je pravděpodobné, že historie jejího založení spadá do 10. až 12. století.

kostel v Lipově

17. a 18. století znamenalo pro Lipov velkou zkoušku. Při uherském povstání proti Habsburkům, v jehož čele stál Štěpán Bočkaj, byly vesnice jihovýchodní Moravy značně zpustošeny a popleněny, jak to popisuje i kniha Lamentací: žalostivý pláč a naříkaní země Moravské. Přicházely však další a další pohromy v podobě vpádů tureckých, kuruckých či pruských vojsk. Lipov i okolní obce sužovaly také epidemie moru či cholery. Přesto dnes žije v Lipově přibližně 1520 obyvatel, kteří si uchovali lidové tradice. Hudbou a tancem jistě každého potěší folklorní soubor Lipovjan. Každoročně se v Lipově pořádají krojované hody, Lipovské zpívání či košt vín.

čelní pohled na kostel

obecní úřad v Lipově

GPS pozice

N 48° 54.310', E 17° 27.726'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis