česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Širokolisté teplomilné trávníky

Na kdysi odlesněných místech s hlubší a vlhčí půdou se v průběhu staletí vyvinuly širokolisté teplomilné trávníky. Jsou to porosty s převládající válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), ve kterých kvetou četné suchomilnější byliny, např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), jahodník trávnice (Fragaria viridis), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) nebo poloparazitický černýš rolní (Melampyrum arvense). Na rostliny je vázáno mnoho druhů živočichů, zejména bezobratlých. Poletují zde motýli, jejichž housenky jsou potravně vázány na určité druhy rostlin. Potravou housenek okáče bojínkového (Melanargia galathea) je válečka prapořitá, některé druhy kostřav nebo sveřep vzpřímený. Těmito a dalšími druhy trav se živí i housenky okáče metlicového (Hipparchia semele). Hostitelskou rostlinou vřetenušky obecné (Zygaena filipendulae) je štírovník růžkatý (Lotus corniculatus). Na čičorce pestré (Securigera varia) se vyvíjí modrásek podobný (Plebejus argyrognomon). V norách žije cvrček polní (Gryllus campestris), který je na rozdíl od býložravých motýlů všežravcem. Hmyzem se tu živí ještěrka obecná (Lacerta agilis). Predátorem je pak užovka hladká (Coronella austriaca). Existence teplomilných trávníků závisí na trvalém obhospodařování (pastva, kosení). Pokud bychom přestali tyto biotopy obhospodařovat a nechali je spontánně zarůst křovinami, z území by zřejmě vymizela řada druhů rostlin i živočichů, které se zde vyskytují. Lidské zásahy jsou v tomto případě žádoucí a podporují pestrost živé přírody. V posledních letech na území Zlatého koně proto probíhá řízená pastva. Vliv pastvy na květenu i zvířenu je přitom sledován týmem odborníků a kontrolní plošky jsou chráněny v přenosných drátěných klecích.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.862', E 14° 4.270'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://