česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Zlatý kůň – Houbův lom

Těžbou v Houbově lomu byly ve 20. století odkryty unikátní geologické fenomény. Patří k nim objev Koněpruských jeskyní, odhalení geologických profilů a možnost sběru zkamenělin. Základ tomu všemu byl dán již asi tak před 400 miliony let, ve starších prvohorách, v útvaru zvaném devon, kdy se začala tvořit hornina zvaná vápenec. V té době byla koněpruská oblast na úrovni rovníku a v mělkém, teplém a prosluněném moři existovaly ideální podmínky pro vznik útesového komplexu. Na útesu i v jeho okolí byl rozvinutý nesmírně bohatý život. V útesovém jádru se vytvořily velmi jemnozrnné biogenní vápence. Okolí jádra je charakteristické osypovými svahy, tvořenými odumřelými částmi těl živočichů a drtí z útesu narušovaného vlnami. Tak vznikly hrubozrnné biodetritické vápence s množstvím zkamenělin. Celkem jich bylo z území popsáno na 500 druhů, což řadí koněpruský útes mezi nejbohatší naleziště ve spodním devonu na světě. Čisté, bílé, masivní vápence vytvořené zkamenělinami útesového komplexu se nazývají koněpruské vápence. Na koněpruské vápence nasedají mladší, vrstevnaté, narůžovělé suchomastské vápence, které již nevznikaly jako korálový útes. Mezi ukončením sedimentace koněpruských vápenců a začátkem usazování suchomastských vápenců došlo k přestávce v sedimentaci (k tzv. stratigrafickému hiátu), během které byla činností vln seříznuta horní část útesu. Hranice obou souvrství je proto velmi ostrá a můžeme jí dobře sledovat ve stěně Houbova lomu, kde prochází téměř horizontálně pod objevným vchodem do Koněpruských jeskyní. Objevný vchod je největší otvor ve stěně lomu, kterým pronikla v roce 1950 skupina lomařů do jeskyně. Tím začaly objevy Koněpruských jeskyní, největšího jeskynního systému v Čechách s délkou chodeb 2 km, který je částečně turisticky přístupný.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.882', E 14° 3.997'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://