česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Dřeviny Zlatého koně

Na území Zlatého koně se začaly šířit první dřeviny po skončení poslední doby ledové, tedy v posledních 10 000 letech. Území pokryla mozaika suchých světlých hájů s ostrůvky stepí. Od středověku nastalo výrazné odlesnění, které trvá do současnosti. Dnes nalezneme přirozený lesní porost jen na severním úbočí Zlatého koně. Převládá v něm habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea) a buk lesní (Fagus sylvatica). Odstraněním původního pokryvu dřevin se na Zlatém koni otevřela možnost i pro jiné druhy dřevin, které se tu mohly začít šířit. Úkolem dnešních ochránců přírody je usměrnit vývoj dřevinné skladby tak, aby nebyla snížena biodiverzita území. Do širokolistých teplomilných trávníků se šíří původní druhy křovin, které byly donedávna potlačovány, zejména pastvou. Dnes tyto křoviny: trnku obecnou (Prunus spinosa), svídu krvavou (Cornus sanguinea) a růži šípkovou (Rosa canina), chápeme jako hrozbu pro mnohé druhy vzácných stepních bylin, které pod křovinami nedokáží přežít. Patří mezi druhy přechodového biotopu mezi stepním trávníkem a lesem, tedy mezi druhy lesostepní: jeřáb muk (Sorbus aria), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) nebo dřín jarní (Cornus mas). Svědky dřívějšího vypásání jsou jalovce obecné (Juniperus communis), dnes porůznu roztroušené na plochách stepních trávníků. Nejméně vítané jsou zde dřeviny geograficky nepůvodní, které se šíří spontánně nebo tu byly v minulosti v dobrém úmyslu vysazeny. Na Zlatém koni je to zejména trnovník akát (Robinia pseudacacia) původem ze Severní Ameriky a borovice černá (Pinus nigra) s vlastí v jižní Evropě. Takové druhy mohou dokázat vytlačit původní skladbu rostlinného společenstva a zcela změnit tvář krajiny. Pak mluvíme o tzv. invazních druzích.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.913', E 14° 3.942'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://