česky english deutsch <<< >>>

Podél Vlárské dráhy

Vlárský průsmyk

Spojení směr východ

Stanice Vlárský průsmyk je poslední zastávkou na českém území. Stojí nedaleko zaniklé středověké vsi Vlář. Kousek od nádraží se nachází malý kamenný památník a informační panel připomínající zrod Vlárské dráhy.

Údolí řeky Vláry tvoří přirozené dopravní spojení mezi Povážím a Pomoravím. Jako obchodní stezka bylo využíváno již od doby bronzové, využívali ji Římané (dokladuje nález římských mincí v průsmyku). Jedno rameno vedlo údolím řeky Olšavy směrem na Uherský Brod, druhé údolím říčky Brumovky na Valašské Klobouky a dále na Valašsko. Další přechod přes Bílé Karpaty umožňoval například průsmyk ve Starém Hrozenkově, kudy vedla tzv. Uherská stezka. Je logické, že stezky sloužily i jako přístupová cesta pro vpády vojsk od jihovýchodu, především Uhrů, Tatarů a Turků. Na nedalekém výběžku stojí zřícenina hradu Brumov, který sloužil právě k ostraze Vlárského průsmyku.

Červená turistická stezka podél říčky Vlárky vás zavede k zaniklé sklárně a dělnické kolonii Sidonie, které tvoří památkovou zónu.

Užitečné informace

http://www.brumov-bylnice.cz

http://www.sidonie.wbs.cz

GPS pozice

N 49° 1.994', E 18° 3.181'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis