česky <<<

Krajinou barona Ringhoffera

Rotunda a kostel sv. Martina

Ringhofferovy rady potomkům: „Vůbec buď jen tam, kde je to nutné, účinné a kde to přináší výsledky, hospodař s vlohami rozumu propůjčenými Ti od Boha; neboť zdravé, praktické názory v životě a pro život jsou velkým darem nebes, jimž se nedá naučit v žádné knize.“

Kostel a rotunda

Založení rotundy je podle legendy připisováno sv. Vojtěchu z rodu Slavníkovců, druhému biskupu pražskému z let 982–997. Zatímco biskup Vojtěch dojednával v Praze s českým knížetem Boleslavem II. založení prvního mužského kláštera pro benediktiny, které s sebou do Čech přivedl z Říma. To bylo sice dlouhé, ale nakonec úspěšné, neboť kýžený klášter pak byl v roce 993 v Břevnově skutečně založen. Položení základního kamene Vojtěchem Slavníkovcem se odehrálo v roce 992; benediktini z Břevnova k němu pak dostavěli nejspíš jen malou svatyni. Tuto původní kamennou stavbu nechal počátkem 12. století děkan vyšehradské kapituly přebudovat v rotundu, která se jako presbytář zachovala do dnešních dnů. Její dokončení se udává kolem roku 1151. Má se za to, že již od svého počátku byla zasvěcena svatému Martinu, kterého biskup Vojtěch velmi obdivoval – při své poslední cestě z Říma navštívil jeho hrob v Tours ve Francii.

Kostel a rotunda

Poněvadž se zdivo románské stavby (mimochodem o tloušťce 110 cm) začalo po úderu blesku dělit na dvě části, byl roku 1264 v rotundě vybourán vysoký otvor ve tvaru oblouku a k otvoru přistavěna apsida, tj. chrámová loď kostela. Zároveň s ní byla vedle postavena kostelní věž. Takto rozšířený kostel vysvětil pražský biskup Jan III. z Dražic. Od roku 1350 je kostel připomínán jako farní, tj trvale obsazený knězem. Původní kostelní loď byla přestavěna v roce 1851, kdy do ní byl instalován chór a místo pro varhany; samotné varhany pocházejí z doby dřívější. Nejcennější památkou z vnitřní výzdoby kostela je freska Panny Marie ze druhé poloviny 14. století, která byla odkryta nad gotickým sedlovým portálem ze století patnáctého; jinak je rotunda včetně kupole pokryta barokními freskami.

Kovaná plastika k tisíciletí od založení rotundy

Nejstarší období svatyně připomíná zazděný románský portál. V kostele visí kopie obrazu od K. Škréty z roku 1669 a J. Hellicha z roku 1858. Na bočním oltáři je zobrazen sv. Vojtěch procházející Kostelcem.

Obec Kostelec u Křížků v 50. letech 20. století

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE:Od rybníka vpravo neznačenou cestou kolem řady domků, na konci doprava pěšinou přes potok a lesem, na rozcestí pěšin sejít doleva k můstku přes potok, za ním vpravo na cestu do Kamenice, po ní stále rovně, překřížit silnici a pak pokračovat březovou alejí, na jejím konci odbočit vpravo k obchodu a k autobusové zastávce.

GPS pozice

N 49° 54.490', E 14° 33.768'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz