česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Baron František Ringhoffer

Ringhofferovy rady potomkům: „Na člověka srdce, s nímž se setkáváš, se neobracej rozumovými důvody, ukaž mu, že máš pochopení pro rozpoložení jeho srdce, neurážej ho a získáš ho pro sebe.“ Baron František Ringhoffer

František Ringhoffer se narodil v roce 1817. Štafetu rodinného podnikání převzal počátkem čtyřicátých let 19. Po složení výuční zkoušky se na podzim roku 1837 vydal na zkušenou do světa. Poznatky získané v továrnách západní Evropy zúročil v nové pražské dílně. V roce 1845 v ní jeho firma vyrobila první zařízení parní varny, a to pro lobkovický pivovar na Konopišti. Brzy ale bylo zřejmé, že ani tato dílna nebude rostoucí poptávce stačit. Mladý proto hledal a na nějakou dobu našel východisko přenesením výroby na Nové Město pražské, které se uskutečnilo v roce 1848. O pár let později využil příležitosti a přemístil jádro svých podnikatelských aktivit do právě vznikající „průmyslové zóny“ na Smíchově. Jako první zde v roce 1852 nechal zřídit továrnu na výrobu vagonů a kotlárnu. Brzy k ní přibyly další provozovny. Do smíchovské strojírny byla z pražské dílny přenesena veškerá produkce pro pivovary a rozjela se zde také výroba tendrů pro parní lokomotivy. Výnosné podnikání umožňovalo Ringhofferovi zvětšovat rodinný majetek. V jeho vlastnictví se tak postupně ocitlo několik panství se zámky a hospodářskými dvory, které spolu s okolní krajinou jejich nový majitel a pečlivý hospodář začal cílevědomě vylepšovat a zvelebovat.

Dobová inzerce

V roce 1861 byl zvolen starostou Smíchova a o rok později byl za zásluhy o jeho rozvoj vyznamenán Rytířským křížem Řádu císaře Františka Josefa. Smíchovští občané mu vděčí za vybudování plynárny a vodovodu a dětského útulku. Významně finančně přispěl i na stavbu židovské synagogy. Uznání sklidil i za osobní vedení záchranných prací při povodni, kterou byla obec postižena. Ringhofferova angažovanost ve věcech veřejných vyvrcholila jeho zvolením poslancem českého sněmu v roce 1864. Počátkem roku 1873 jej císař za šlechetnost a práci pro veřejné blaho povýšil do dědičného stavu svobodných pánů a udělil mu šlechtický titul barona. V březnu roku 1873 se životní dráha úspěšného průmyslníka předčasně uzavřela.

Náhrobek od Myslbeka

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE: Stále po modré turistické značce.

GPS pozice

N 49° 53.931', E 14° 34.402'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz