česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Kamenické hamry

Ringhofferovy rady potomkům: „Chytrému člověku imponuj svým rozumem, zporážej ho ale rozumovými důvody opatrně a pomalu, nechej ho nejprve dosyta vymluvit, neskákej mu v žádném případě do řeči; to je pro duchaplného, živého člověka obtížné, ale nanejvýš důležité za všech životních okolností.“

Kamenický zámek

Franz Ringhoffer začal s mědikovectvím v Praze již v roce 1771. S výrobou varních pánví pro pivovary slavil úspěchy, takže svému nejstaršímu synu Josefovi mohl po čase odkázat prosperující podnik, který již tehdy patřil k největším v Čechách. Postupem doby však stísněné podmínky Starého Města pražského Josefa přiměly hledat možnosti dalšího rozšiřování dílny jinde. Nemělo jít o ledajaké rozšíření – ale rovnou o zřízení velkodílny na kování i těch největších výrobků. Pro tento účel si Josef Ringhoffer vyhlédl právě Kamenice.

Továrna

V roce 1846 převzal provoz hamru jeho syn František. Zapojení hamru do podnikání Františka Ringhoffera bylo velmi důležité, neboť tím se Kamenice dostala do přímé provázanosti s moderním pražským podnikem. V roce 1894 bylo v hamru i ve válcovně zavedeno elektrické osvětlení. Po vypuknutí války závod zabrali Němci a dosazený německý ředitel přesměroval výrobu pro potřeby válečného průmyslu. Proto mohl počet zaměstnanců i nadále stoupat – před koncem války v roce 1945 zde práci nacházelo kolem 400 lidí. Po jejím skončení se závody někdejší akciové společnosti Měďárna Čechy nevrátily původním majitelům, ale byly znárodněny. Po znárodnění se kameničtí začali orientovat na jemnější výrobu. Zrušení měděné výroby o rok později ukončilo dlouholetou činnost měděného hamru. V roce 1998 byl tento podnik privatizován založením akciové společnosti Strojmetal Kamenice a. s. Dva roky poté bylo vytvořeno konsorcium Strojmetal Kamenice, a. s. & Alcan Singen GmbH. Cílem tohoto sdružení se stalo zvýšení výroby a prodeje zápustkových výkovků ze slitin hliníku. V roce 2002 se na výrobě podílelo 415 zaměstnanců; přes 90 % produkce bylo vyvezeno do zemí Evropské unie. Prioritou je uspokojování náročných požadavků automobilového průmyslu. Dodávky hliníkových výkovků směřují také do odvětví výroby hydraulických a pneumatických systémů, motocyklů, jízdních kol a armatur, i do průmyslu textilního, zbrojního a potravinářského.

Výrobna

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE: Stále po modré turistické značce.

GPS pozice

N 49° 53.951', E 14° 35.010'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz