česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Velkopopovický pivovar včera a dnes

Ringhofferovy rady potomkům: „Pozoruj každého člověka, s nímž budeš mluvit, jako bys chtěl poznat jeho vlastnosti, a tak se naučíš dobře znát lidi.Jednej poté s každým člověkem podle toho, jaký je, a mysli při tom na to, že lidé nejsou takoví, jací by měli být, ale takoví, jací jsou.“

Pivovar krátce po svém založení

Nejstarší dochovaný dokument o výrobě piva ve Velkých Popovicích pochází z druhé poloviny 16. století. Opravdový rozmach pivovarnictví je zaznamenán až od sedmdesátých let 19. století, tedy od doby, kdy popovické panství koupil průmyslník František Ringhoffer.

Nádvoří pivovaru po rekonstrukci

Již v roce 1907 se stal velkopopovický pivovar třetím největším v Čechách, hned po smíchovském a plzeňském. V roce 1928 byla zahájena stavba v pořadí třetí parní varny na 225 hektolitrů a všechny tři byly mezi sebou propojeny. Počátkem třicátých let dvě stáčecí linky o celkové kapacitě 6.500 lahví za hodinu již zátkovaly lahve plechovými korunkami. Stříbrné označovaly desítku, žluté dvanáctku a černé uzavíraly tmavé dvanáctky i oblíbené „kozlí“ čtrnácti- a šestnáctistupňové speciály. Druhá světová válka byla pro Ringhofferovy podniky těžkým obdobím. Pivovar strádal nedostatkem surovin – kvůli úřednímu nařízení se nakonec smělo vařit jen 3,5° pivo. Po druhé světové válce byl pivovar znárodněn a po té procházel řadou reorganizací s neustálým měněním názvu, až v polovině padesátých let na relativně delší dobu zakotvil jako závod národního podniku Středočeské pivovary. Socialistické centralizační tendence té doby napomáhaly k likvidaci malých pivovarských závodů. Z této situace velkopopovický pivovar těžil – jako největší závod národního podniku přebíral jejich výrobní kapacity.

Pivovar

S pádem totalitního režimu a jeho centrálního plánování se i velkopopovický pivovar vydal na svou vlastní cestu. V roce 1991 se stal se samostatným státním podnikem. Roku 1992 se transformoval na akciovou společnost a byl privatizován formou kuponové privatizace. V roce 2002 byl zápisem do obchodního rejstříku ukončen proces slučování pivovarnických podniků Pivovar Radegast a. s. a Pivovar Velké Popovice a. s. se společností Plzeňský Prazdroj, a. s. Tyto podniky patří společnosti Jihoafrické pivovary (SAB, dnes SABMiller), jedné z největších pivovarských společností na světě.

Zavážení hospody v Miličíně 1935

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE: Stále po modré turistické značce až k autobusové zastávce na konci Brtnice, odtud pokračovat po žluté značce vpravo k Mokřanskému potoku.

GPS pozice

N 49° 55.377', E 14° 38.157'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz