česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Lesní studny

Ringhofferovy rady potomkům: „V obchodě buď pánem svých lidí, mimo něj s nimi jednej přátelsky, ohranič přesně toto postavení.“

Lesní studna v Habří ve 30. letech 20. století

Jižní část Kamenicka a Velkopopovicka je ohraničena řekou Sázavou, do které se vlévají její pravobřežní přítoky – Kamenický a Mokřanský potok. Geologický podklad tohoto území tvoří převážně masivy sineitu a žuly, ukrývající ložiska čisté podzemní vody. O výborné kvalitě vody z těchto pramenů věděl již František Ringhoffer, který si vodu z Mariánské studánky v Kamenici nechával posílat až na Smíchov.

Lesní studna v Habří

Výtečná jakost a vydatnost pramenů byla v 70. letech 19. století zřejmě jedním z hlavních důvodů přenesení výroby piva do Velkých Popovic. Výstavbě nového pivovaru předcházely průzkumné vrty, které objevily prameniště na lučních pozemcích severně od obce. Po třiceti letech však tyto zdroje již přestávaly stačit rostoucí výrobě, takže bylo nutno najít další prameny. A tak od roku 1903 začaly přibývat nové studny i v širším okolí pivovaru: v roce 1909 jich pivovar napájelo celkem osm. V roce 1911 byla k pivovaru napojena další lesní studna v lokalitě Habří. Každou hodinu z ní přes kilometr dlouhým litinovým potrubím proudilo do pivovarských provozů 260 hektolitrů vysoce kvalitní vody. Kvalitu vzorků vody odebíraných z pivovarských studní od roku 1909 v pivovaru pravidelně sledovala biochemická laboratoř.

Lesní studna pod Habřím

Hledání nových vodních zdrojů pokračovalo i v dobách první republiky, neboť čím více piva se vařilo, tím byla nouze o vodu větší, a to hlavně v létě. Proto na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století byly na okraji velkopopovických lesů vyvrtány dvě nové studny, jež napájely pivovar tolik potřebnými hektolitry pitné vody. Počátkem 60. let voda do pivovaru přitékala celkem již z 12 studní. V roce 1971, rok po extrémním suchu, byla zbudována další studna v lokalitě U Krámských. Potíže pivovaru s nedostatkem vody odstranil v 70. letech 20. století nově vybudovaný vodojem s vodovodem, odebírajícím vodu z pražského přivaděče přehrady na Želivce. Jako zatím poslední vodní zdroj pro pivovar Velké Popovice byla v roce 2002 zprovozněna vrtaná studna v lesnatém údolí nad Brtnicí.

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE: Stále po modré značce.

GPS pozice

N 49° 54.864', E 14° 39.077'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz