česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Tvář Ringhofferovy krajiny

Ringhofferovy rady potomkům: „Jsi-li přesvědčen o své dobré věci a nemůžeš-li jí dosáhnout hned, vyčkej.“

Krajina Velkých Popovic

Dominantní podíl na přetváření této krajiny měl František Ringhoffer, významný průmyslník 19. století. Úspěšně pokračoval v rozvíjení rodinné tradice – kotlářského řemesla, se kterým přišel do Čech jeho dědeček. Prostředky získané z podnikání mimo jiné investoval do nákupu budov v Kamenici a pozemků v jejím okolí s poli, lukami, rybníky, lesy a hospodářskými dvory. Šíři jeho podnikatelských záměrů tak doplnila pila ve Struhařově, cihelna v Brtnici, mlýn s pekárnou v Olešovicích; později mlékárna naproti štiřínskému zámku a v neposlední řadě i pivovar ve Velkých Popovicích. Velkostatky byly řízeny podle zahraničních vzorů.

Zámek v Lojovicích

I přes intenzivní rozšiřování průmyslové a zemědělské výroby však František Ringhoffer nikdy nezapomínal, proč si za své rodinné sídlo vybral Kamenici. Zdejší kraj si velmi zamiloval, stal skutečným domovem pro něho i jeho potomky, a proto na jeho zvelebování vynakládal značné prostředky. Obzvláště mu učarovaly okolní hvozdy, táhnoucí se až k Velkým Popovicím: rozsáhlý, vhodně na sebe navazující pozemkový komplex vytvořil prostor k plnému využití pozemků včetně honitby, které byl Ringhoffer velmi oddán. V kamenickém polesí proto nechal zřídit revír, který měl koncem 19. století rozlohu přes 5,5 tisíce hektarů, a kam do loveckého zámečku na Vlkovou z nedalekého Konopiště zajížděl i korunní princ Rudolf Habsburský. Tyto lesy dodnes křižují cesty lemované dubovými alejemi. Také silnice v širokém okolí nechal osázet řadami lip, aby je jejich stín chránil před žárem letního slunce.

Ani ve své závěti František Ringhoffer neopomněl lásku k přírodě: žádal své děti, aby ji chránily a lesy kácely co nejméně, nejdříve až za osmdesát let. Vzorně udržovaná krajina s upravenými cestami vroubenými stromořadími a žulovými patníky z vlastních lomů, i zámecké parky kolem rodinných sídel v Kamenici a ve Štiříně, dodnes svědčí o tom, jak hluboce si Ringhofferové vážili krajiny svého domova a jak o ni odpovědně pečovali, aby zůstala zachována budoucím generacím.

Lom Chlum u Dolní Lomnice

Krajina Velkých Popovic

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE: Stále po modré turistické značce.

GPS pozice

N 49° 54.634', E 14° 41.472'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz