česky >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Působení Ringhofferů v kraji

Ringhofferovy rady potomkům: „Neprahni po bohatství, pak přijde blahobyt sám od sebe – bohatni pomalu a jen toto bohatství přináší požehnání!“

Štířínský zámek

Během více než sta let vytvořili Ringhofferové tzv. Spojené dominium, rozkládající se na území od Dolní Lomnice přes Velké Popovice, Štiřín, Kamenici, Těptín až ke Kostelci u Křížků.

Štířínský zámek

Toto Spojené dominium v dobách své největší slávy sestávalo ze tří částí: štiřínská s obcemi Řepčice, Petříkov, Velké Popovice, Kostelec u Křížků a oborou Březka byla řízena Františkem Ringhofferem; kamenické s Těptínem šéfoval Emanuel Ringhoffer; za lojovickou, která měla patronátní úřad v Kamenici, zodpovídal Viktor Ringhoffer. Velkostatky pozůstávaly z 8 dvorů, 3 polesí a kromě toho k nim patřil pivovar, lihovar, mlýn, pila, cihelna a několik lomů.

Kamenice

Důležité mezníky ve vývoji Spojeného dominia: • 1820 – zakoupení mlýnů v Kamenici a Olešovicích a položení základů měděných hamrů Josefem Ringhofferem • 1847 – prodej hamrů a ostatního majetku Josefa Ringhoffera synovi Františkovi • 1860 – získání statku Kamenice výměnou za Hodkovice u Břežan • 1861 – položení základního kamene ke stavbě nového zámku v Kamenici • 1865 – přestavba vodního olešovického mlýna na parní s využitím spirální Francisovy turbíny • 1869 – zakoupení statku Lojovice • 1870 – koupě kosteleckého dvora (proti dnešní faře), panství Štiřín a Velké Popovice • 1871 – vykoupení pozemků v Těptíně, v Kostelci u Křížků a na Březkách, zahájení stavby nového strojního pivovaru ve Velkých Popovicích • 1872 – koupě panství Pyšely, získání obory Březka s pobočkou Vlková pro chov srstnaté i pernaté zvěře • 1874 – dokončení adaptace štiřínského zámku, uvaření první várky piva v novém pivovaru ve Velkých Popovicích • 1877 – prodej panství Pyšely • 1891 – koupě olešovického panského domu • 1893 – vysvěcení rodinné hrobky v lese na Zaječím vrchu u Kamenice • 1903 – vybudování 6 km dlouhé železniční vlečky ze Strančic do pivovaru ve Velkých Popovicích • 1913 – dostavba zámku v Olešovicích • 1922 – odkoupení zařízení na ruční výrobu cihel v Brtnici firmou Veřejná obchodní společnost Františka Ringhoffera (v té době měla cihelna 3 pece a vyráběla 17 tisíc cihel ročně) • 1923 – požár pily ve Struhařově • 1931 – věnování pozemku pro výstavbu nové školy v obci Kamenice Felixem Ringhofferem • 1945 – konfiskace majetku rodiny Ringhofferů a faktický konec Spojeného dominia

Lávka přes Mokřanský potok

GPS pozice

N 49° 54.621', E 14° 43.208'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz