česky english deutsch <<< >>>

Po hradech, zámcím a zříceninách Českého středohoří.

Hrad Kostomlaty

Nedaleko vsi Kostomlaty pod Milešovkou, stával na kopci hrad, který postavili páni z Oseka, pravděpodobně před rokem 1333. Na počátku husitských válek držel Kostomlaty Albrecht Škopek z Dubé, který hrad proti husitům ubránil, došlo však k jeho značnému poškození. Roku 1434 v době bitvy u Lipan, jej obléhal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Nebyl sice úspěšný, ale přesto se roku 1435 uvádí jako majitel Kostomlat. V dalších sporech, které měl o hrad s pány z Dubé zvítězil a celá jedna linie jeho potomstva se pak nazývala Kostomlatští z Vřesovic. Kostomlatští z Vřesovic vlastnili panství až do začátku třicetileté války, ale nástupem renesance v 16. století, ztratil hrad na svém významu a postupně pustl. Opět obýván byl na konci 18. století, kdy v jeho předhradí byl zřízen hostinec. Přístupová cesta stoupá okolo výše položeného jádra a přechází do parkánu, který byl vystavěn kolem lichoběžníkového předhradí. Do předhradí se vstupovalo menší branskou věží, kterou z levé strany zajišťovala válcová věž. Ta byla součástí obvodové hradby a měla čtverhrannou vnitřní šachtu. Vlastní hrad byl obehnán parkány s dvěma čtverhrannými, dovnitř otevřenými baštami. V jihozápadním nároží obvodové hradby jádra se tyčí okrouhlá věž, zakončená užší nástavbou a okolo ní obíhajícím ochozem (typologicky se jedná o tzv. máselnici). Obytnou část představovaly dva rovnoběžné paláce. Palác při věži byl v první polovině 15. století rozšířen a zvýšen. Z paláců se dochovaly vysoké obvodové zdi, místy s kavernami (dutinami) v místě oken. Do dnešní doby se dochovaly poměrně rozsáhlé zbytky nadzemního zdiva a to činí hrad pro návštěvníky velice zajímavým.

Hrad Kostomlaty

Hradní věž

Užitečné informace

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

GPS pozice

N 50° 33.194', E 13° 52.881'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://