česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Klášter v Doksanech

Doksanský klášter patří k nejstarším českým klášterům. Byl založen nejpravděpodobněji v letech 1144–1145 Gertrudou, manželkou knížete a pozdějšího krále Vladislava II. Král Přemysl Otakar II. mu poskytl rozsáhlé výhody, čímž klášter získal významné postavení. V tomto ženském klášteru premonstrátek, byla vychovávána a vzdělávána i Anežka Česká Přemyslovna (pozdější svatá). Klášter se ve středověku těšil přízni panovníků nejen po hmotné stránce. Ve 13. století mu patřilo až 40 vesnic. Samozřejmě sdílel osudy své země a postihly ho také katastrofy například v podobě požárů. Při jednom z nich shořela i základní listina. Roku 1421 jej vypálili husitští Pražané pod vedením Jana Žižky. Řádové sestry musely klášter opustit a uchýlily se do Roudnice. Zničení doksanského kláštera mělo pro husity strategický význam. Sloužil totiž jako opěrný bod císaři Zikmundovi. Od poloviny 15. století se premonstrátky do kláštera vrátily, statky postupně vykupovaly a jeho majetek opět rostl. Za třicetileté války klášter opět utrpěl, budovy byly zničeny. O jeho rozkvět se postaral až v letech 1709 – 1730 probošt Josef Mika (1669 – 1733). Ten dal přestavět klášterní chrám do dnešní podoby a opatřil velkou část jeho výzdoby. Znovu klášter utrpěl za pruských válek a byl roku 1782 císařem Josefem II. zrušen. Areál kláštera je rozlehlý, zhruba čtvercového tvaru a zahrnuje nejen vlastní klášter, ale i hospodářské budovy, dvě nádvoří a klášterní chrám. Klášterní chrám Narození Panny Marie zaujímá severní stranu druhého nádvoří a je jednou z nejvýznamnějších památek kraje. Jedná se o původně románskou baziliku, s rozsáhlou kryptou, dvěma věžemi, velkou příčnou lodí s dvěma postranními a dlouhým kněžištěm. Nad středem kostela je vysoká barokní kopule. Za zmínku stojí podzemní prostory krypty, které se zachovaly z původní románské stavby z 12. století. Klášterní život byl obnoven po roce 1998 a podle řehole sv. Augustina zde žijí sestry premonstrátky dodnes. Památka je přístupná veřejnosti, výklad poskytuje průvodce a je možno si projít krásnou přilehlou zahradu.

Klášter v Doksanech

Zadní část kláštera s parkem

Románská krypta

Užitečné informace

www.klasterdoksany.cz

GPS pozice

N 50° 27.282', E 14° 9.662'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz