česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Kavalír č. II

Prostory kavalíru č. II a protější budovy kasáren sloužily jako hlavní proviantní sklady pro vojenskou posádku. V terezínské pevnostní soustavě zaujímaly důležité postavení, neboť dostatečné zásobování potravinami představovalo významný prvek při obraně pevnosti. V přízemních kasematech kavalíru č. II byla zřízena pekárna se 16 pecemi, jež měly v případě potřeby vyprodukovat 50 až 70 tisíc porcí chleba denně. Přilehlé kasematy v přízemí sloužily k uskladňování pečiva, chleba, mouky a soli. Poschodí kavalíru, upravené pro uskladnění mouky, mělo pojmout 28 – 30 tisíc centů této suroviny. Tyto zásoby byly určené posádce v případě obléhání Terezína. V mírových dobách posádka odebírala proviant z posádkových skladů, zatímco v případě válečného konfliktu měly posádkové sklady zásobovat polní vojska nacházející se v okolí pevnosti. V budově naproti kavalíru č. II bylo vedle mouky soustřeďováno obrovské množství jiných druhů potravin. Tyto zásoby měly postačovat potřebám šedesátitisícového vojska, operujícího v čase bojů v širším okolí pevnosti, po dobu tří a půl měsíce. Na stejnou dobu zde byly zabezpečeny zásoby ovsa pro 6 500 koní. Pevnostní posádka byla do značné míry nezávislá na civilním sektoru a disponovala několika zařízeními pro zpracování potravin. Od samého počátku fungovaly v pevnosti posádkové mlýny, jatky aj. Prostor kavalíru č. II využívala po rakousko-uherské armádě ke stejnému účelu i armáda československá. Pece pekárny produkovaly chléb rovněž pro nedobrovolné obyvatele terezínského ghetta v letech druhé světové války. V novodobé historii sloužil objekt jen jako sklady. Ve vstupním objektu do kavalíru č. II je v současnosti provozována galerie křišťálu a zdravotní středisko. V budoucnosti se navíc stane zázemím několika místních sdružení. Na travnatém prostranství před vstupním objektem do kavalíru č. II stojí pískovcové sochy Hygieya a Pomona, které původně zdobily nádvoří staré vojenské nemocnice. Kavalír č. II, v jehož interiérech jsou dochované mj. i mnohé historické nápisy s označením jednotlivých kasemat z doby výstavby, se jako jediný z terezínského opevnění nachází na seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Na dohled je však jeho záchrana, neboť kavalír č. II je součástí projektu „Terezín – oživení historických památek“ (podrobnější informace viz stanice č. 14). V současnosti (jaro 2012) je dokončena převážná část rekonstrukce objektu za účelem zprovoznění dělostřeleckého muzea, jež zde zřídí Vojenský historický ústav. Moderně a interaktivně pojaté expozice budou veřejnosti přístupné od roku 2014.

Nádvoří kavalíru č. II

Vstupní objekt do kavalíru č. II

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.462', E 14° 9.084'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz