česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Dělostřelecká kasárna

Objekt dělostřeleckých kasáren se nachází v severní části města před bastionem č. VI. Ke kasárnám těsně přiléhá zbrojnice, s níž tvoří celek v podobě čtyřkřídlé budovy španělského typu. Komplex sestává ze tří křídel dělostřeleckých kasáren a jižního křídla zbrojnice, která je od kasáren oddělena dvěma úzkými průchody s branami. Zvláštní vojenský význam zbrojnice dokládá i navenek bohatší architektonická členitost, která zdobí také fasádu dělostřeleckých kasáren. Celý komplex, postavený v letech 1782 – 1784 a projektovaný patrně Georgem ď Anthonem, tak patří k nejvýraznějším v Terezíně. Jednopatrová křídla dělostřeleckých kasáren obepínají spolu se zbrojnicí prostorné nádvoří. Z kasáren do něho vedou oválné oblouky arkád. Dělostřelecká kasárna byla určena pro 450 mužů, kteří zde žili po deseti na ložnicích. Na jednoho muže připadalo přibližně 4,50 m² plochy. Dělostřeleckou výzbroj Terezína tvořilo lehké – polní dělostřelectvo, střední – obranné dělostřelectvo a dělostřelectvo těžké. Celkové pojetí obrany pevnosti kladlo na dělostřelectvo velký důraz. Při bránění pevnosti se zřejmě počítalo s nasazením značného počtu děl jak na hradbách, tak i v kasematech. K tomu určené podstavce a kasematy poskytovaly místo pro 318 až 332 děl. Po celém obvodu pevnosti bylo rovnoměrně rozmístěno množství skladovacích prostor, kde by v případě konfliktu bylo deponováno bezmála 1 500 tun střelného prachu. V době druhé světové války, kdy byl Terezín přeměněn v ghetto, sloužila dělostřelecká kasárna (nazývaná tehdy Podmokelská), stejně jako zbrojnice, k ubytování vězňů. Roku 1943 museli vězni na příkaz SS oba objekty opustit. Prostory těchto budov byly následně využívány k uložení dokumentů berlínského Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Po uplynutí druhé světové války se do původních dělostřeleckých kasáren na několik desetiletí opět vrátila armáda, která je po zrušení terezínské posádky v průběhu 90. let 20. století opustila. Objekt zůstal několik následujících let bez využití a chátral. V současnosti (jaro 2012) jsou dělostřelecká kasárna zahrnuta do projektu „Terezín – oživení historických památek“ (bližší informace viz stanice č. 14). V roce 2014 zahájí v objektu kasáren svou činnost Evropské studijní a setkávací centrum Leo Baecka Terezín, které své aktivity zaměří na vzdělávání v oblasti ochrany lidských práv a boje proti různým formám lidské nesnášenlivosti.

Dělostřelecká kasárna

Nádvoří dělostřeleckých kasáren

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.806', E 14° 8.827'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz