česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Retranchement č. V

Retranchement č. V, jenž se nachází v hrdle bastionu stejného číselného označení, byl součástí západní obranné fronty pevnosti, odkud mohla terezínská vojenská posádka s největší pravděpodobností očekávat útok nepřítele. Retranchement, složený ze dvou křídel a spojo-vacího traktu, byl od přední části bastionů oddělen příkopem, zabezpečeným bočními palebnými směry. Zděná část retranchementu dosahovala výše 11 až 12 metrů, a byla tak před pohledem zvenku zacloněna valem bastionů. Zděnou budovu pokrývala silná vrstva zeminy, která převyšovala bastion a umožňovala tak osádce retranchementu střelecky dobře ovládat celý prostor před sebou. V retranchementu bylo vystavěno třicet kasematových místností různé velikosti, které představovaly více než dva a půl tisíce m² obytné plochy. V mírových dobách sloužily kasematy především jako sklady, v dobách válečných se měly přeměnit v kasárna pro část posádky bránící Terezín. V období druhé světové války, kdy město sloužilo jako židovské ghetto, byly v retranchementu č. V soustředěny mnohé dílny tábora. Prostor s dílnami nesl název „Bauhof“ (stavební dvůr). Na Bauhofu se nacházela například dílna truhlářská, zámečnická, kovodělná atd. Po skončení druhé světové války převzala objekt do své správy armáda. Po jejím odchodu v druhé polovině 90. let 20. století a převodu armádního majetku do vlastnictví města byly kasematy retranchementu č. V pronajímány soukromým osobám, jež zde provozovaly autodílny aj. Tyto aktivity byly ukončeny v souvislosti s projektem „Terezín – oživení historických památek“, který je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu vybraných ohrožených objektů. Vytipovanými objekty jsou: Retranchement č. V, Dělostřelecká kasárna (viz stanice č. 15), Jízdárna (viz stanice č. 16) a Kavalír č. II (viz stanice č. 17). Smyslem projektu je jednak záchrana významných kulturních památek, jednak rozšíření veřejného povědomí o Terezíně coby zachovalé, pozdně barokní pevnosti. Za tímto účelem budou v prostorách retranchementu č. V pořádány mj. odborné přednášky na téma vojenských pevnostních systémů. Kasematní prostory pojmou rovněž stálou expozici zachycující vývoj pevnostních systémů a fortifikační architektury. Zázemí zde najdou také návštěvníci Terezína, pro které zde vznikne víceúčelové informační středisko. Realizace projektu „Terezín – oživení historických památek“ je částkou půl miliardy korun financována z fondů Evropské unie. Plánovaný termín jeho dokončení je závěr roku 2013. Terezín, jenž jako jediný z regionu kandiduje na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, tak v roce 2014 významně rozšíří a zatraktivní tematickou nabídku svých muzejních institucí.

Retranchement č. V

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.784', E 14° 8.780'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz