česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Rohledna na Hořidlech

Kopec Hořidla se nachází západně od obce Chotiněves asi 10 kilometrů od Litoměřic. Jedná se o zčásti zalesněný pískovcový vrch se znělcovým jádrem a právě na něm byla v prosinci roku 2008 nově otevřena a zpřístupněna ocelová rozhledna. Rozhledna stojící na Hořidlech v nadmořské výšce 371 metrů, dosahuje svými 67 schody do výšky 14 metrů. Vzhledem k nížinatému kraji je zde i s touto výškou rozhledna poměrně majestátní. Výstavba této mladé vyhlídkové věže trvala pouze několik měsíců. Začala v srpnu roku 2008 a ještě v prosinci téhož roku byla dokončena a zkolaudována. Zastupitelstvo obce Chotiněves získalo velkou část finančních prostředků z dotace Ministerstva financí, konkrétně 1,4 miliony kč. Ze svého rozpočtu obec uvolnila 300 tisíc korun. Zajímavostí je, že současná rozhledna není na Hořidlech první vyhlídkovou stavbou. Dříve zde bylo pohostinství s vyhlídkovou plošinou, které však zaniklo po druhé světové válce. Nedaleko rozhledny se dodnes nachází jeho pozůstatky. V padesátých letech byly části stavby použity na výstavbu kostela v Chotiněvsi. Rozhledna je celoročně volně přístupná a výhled do všech světových stran je impozantní. Severně je vidět Mlýnský vrch a Sedlo, severozápadně na Trojhoru a hřeben Dlouhého vrchu. Dále můžete dohlédnout do údolí Labe, k Mělníku přes horu Říp a samozřejmě nepřehlédnete vysílač na Bukové hoře. Pokud se rozhodnete rozhlednu navštívit, můžete se vydat po polních cestách buď z obce Jištěrpy nebo od vodojemu z Chotiněvsi. Jsou zde dřevěné značky „rozhledna“, ale v deštivém počasí počítejte s horším terénem. Obec Chotiněves tvoří dvě osady – Chotiněves a Jištěrpy. Obě vsi leží ve starobylé kulturní krajině obývané již v 9.- 11. století, o čemž svědčí středo- až mladohradištní pohřebiště nad východním okrajem Chotiněvsi. V obci Chotiněves můžete cestou vidět sochu svatého Vavřince nebo navštívit muzeum historického náčiní.

Rozhledna na Hořidlech

Výhled z rozhledny na Hořidlech

Zbytky staré vyhlídky

Užitečné informace

www.chotineves.cz

GPS pozice

N 50° 32.445', E 14° 16.084'
[GPX]

[MAPY.CZ]