česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Sedlo

Zalesněné Sedlo je čtvrtým nejvyšším vrchem Českého středohoří a zároveň nejvyšší horou geomorfologického podcelku Verneřického středohoří. Starší, nevžitý název je také Jelečský vrch nebo Jelečská hora. Mohutný vulkanický peň dosahuje výšky 726 m.n.m. a je protáhlý téměř severojižně. Dva výrazné vrcholy z dálky svým tvarem mohou připomínat jezdecké sedlo. Vyšší vrchol bývá nazýván Velké Sedlo a nižší vrcholek Malé Sedlo (534 m.n.m.). Celek působí monumentálně a zároveň oble, ale jeho vrcholový hřbet je tvořen ostrým vrcholovým hřebenem s mnoha skalními výchozy. Po stranách hřbetu jsou rozlehlá suťová pole. Samotný vrchol není skalnatý. Je zde poměrně rozlehlá plošina, stíněná mohutnými stromy. Uprostřed hřebene, v místech zvaných Baba je vztyčen velký kříž. Ve vyšších polohách pod hřebenem jsou sutě zpevněny smíšenými lesy. Objevují se zde mohutné exempláře lip, buků a dubů. Na skalách obrácených k jižní straně rostou vzácné teplomilné rostliny. Ze Sedla byl poprvé popsán kosatec bezlistý Fieberův (Iris Achilla subsp. fieberi). Je zde jediná lokalita, v CHKO České středohoří, výskytu hvězdnice alpské (Aster alpinus). Z druhů horské fauny se zde vyskytuje například čolek horský (Triturus alpestis), hýl obecný (Purrhula pyrrhula) nebo datel černý (Dryocopus martius). Celý vrcholek hory je vyhlášen národní přírodní rezervací. Z tohoto osamoceného vrchu je díky jeho postavení a výšce výborný rozhled téměř do všech světových stran.

Sedlo

Výhled ze Sedla

Vrchol

GPS pozice

N 50° 36.157', E 14° 15.077'
[GPX]

[MAPY.CZ]