česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Hrad Litýš

Dnes už zřícenina hradu Litýš patří mezi méně známé objekty Českého středohoří a přece v dobách husitských válek sehrával svou významnou roli. Hrad stával se na znělcové kupě nedaleko obce Kotelice jako opěrný bod (spolu s Pannou), proti hradu Kalichu. Za stavitele je považován děčínský katolík Zikmund z Vartemberka, který vedl boje proti Janu Žižkovi, majiteli již zmíněného hradu Kalich. Doba vystavění není přesně známa, ale předpokládá se, že hrad vznikl po roce 1423. První jistá zmínka o Litýši je až z roku 1432, kdy jej spravoval vartemberský purkrabí Mikuláš ze Lhoty. Později přešel hrad na Aleše a Zdeňka ze Šternberka, kteří jej roku 1454 prodali Zikmundovi mladšímu z Vartemberka. Později přestal být Litýš, jako ostatní hrady, svým majitelům pohodlný a přestal být používán. Roku 1544 je již uváděn jako pustý a do dnešní doby se dochovaly pouze jeho části. Jeho původní podoba a stavebním vývoj nám zůstávají utajeny. Areál oválného půdorysu byl na jižní a východní straně chráněn valem s plentami z nasucho pokladených kamenů a příkopem, jehož dno bylo využito jako přístupová cesta. Areál mohl sloužit jako stanoviště děl a kontrolovat přístupovou cestu. Vlastní hrad byl stavěn ve dvou výškových úrovních. Níže položená část staveniště byla obehnána hradbou se zaobleným nárožím. K hradbě pravděpodobně přiléhaly i na východní a západní straně budovy. Menší, výše položené část jádra má podobu skaliska s prohlubní na temeni. Podle všeho zde stávala jediná zděná, asi věžovitá stavba. V nádvoří pod skálou je dodnes možno vidět základy zaniklého objektu. Navštivte i okolní hrady, ze kterých je také krásný výhled jako z Litýše.

Litýš

Hrad Litýš

Užitečné informace

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

GPS pozice

N 50° 35.362', E 14° 14.567'
[GPX]

[MAPY.CZ]