česky english deutsch <<< >>>

Za krásnými loukami

S kosou na rameni

Sklizeň sena na bělokarpatských loukách probíhala jednou ročně, začátkem léta. Hospodáři se vydávali na louky už z večera, a jakmile spadla večerní rosa, začínali kosit. Po setmění si odpočinuli a pak v seči pokračovali před ranním rozbřeskem. Dopoledne jim ženy přinesly snídani a roztřepaly pokosenou trávu, aby lépe proschla. Seno se vrstvilo do kopek a sváželo do seníků nebo stodol. Doba lučních kosců však dávno minula – nahradily je traktorové sekačky.

kosci na louce

Pro vzácné rostliny a živočichy je důležité, aby se louka nepokosila najednou. Mozaika v různou dobu sečených ploch umožňuje později kvetoucím druhům rostlin se vysemenit a vzácný hmyz a ptáci žijící v trávě díky ní mohou dokončit svůj vývoj.

Pestré druhové složení bělokarpatkých luk s množstvím léčivých bylin zvyšovalo kvalitu místního sena. Koncem 19. století se vozilo seno z Čertoryjí až do stájí na císařském dvoře ve Vídni.

vstavač mužský (světlá varianta)

vstavač mužský (tmavá varianta)

VSTAVAČ MUŽSKÝ

Za prvních teplých letních dní

vstavač mužský tady v lukách ční.

Za svou růžovou se nestydí:

od nejsvětlejší po tmavou

košilku předvádí tu svou.

GPS pozice

N 48° 50.967', E 17° 26.104'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis