česky english deutsch <<<

Technické památky jižních Čech

Pomník Ing. Gerstnera - Rybník

Myšlenku, spojit Podunají s jižními Čechami koněspřežní železnicí, vyslovil již v r. 1807 František Josef Gerstner jako protinávrh k záměru spojení řek Vltavy a Dunaje vodním průplavem. Realizoval ji však až jeho syn Ing. František Antonín Gerstner (1795 – 1840). Tuto, na svou dobu velkolepou, stavbu zahájil v létě r. 1825 a již za dva roky v r. 1827 byl zahájen úspěšný zkušební provoz v úseku České Budějovice – Leopoldschlag. Na další stavbu však chyběly peníze. F. A. Gerstnerovi se ale podařilo získat pro společnost monopolní právo obchodu se solí a její přepravy po této železnici. Obchod se solí byl natolik výnosný, že z něj mohla být financována další výstavba železnice. Od června 1830 byla trať prodloužena do Lestu a od srpna 1832 byla zahájena pravidelná přeprava z Českých Budějovic až do Lince. Tím byla trať zcela dokončena vč. přepřahacích stanic, strážních domků a dalších zařízení. F. Antonín Gerstner byl český, resp. rakouský inženýr, první profesor praktické geometrie Polytechnického ústavu ve Vídni a průkopník stavby železnic v Čechách, Rakousku i Rusku. Zahynul tragicky při pouliční nehodě v r. 1840 v Philadel­phii.

Pomník Františka Antonína Gerstnera

GPS pozice

N 48° 38.980', E 14° 25.917'
[GPX]

[MAPY.CZ]