česky english deutsch <<< >>>

Technické památky jižních Čech

Eliášova štola – Úsilné

Eliášova dědičná štola je bývalá odvodňovací štola u Úsilného. Sloužila k odvodňování dolů v Rudolfovském rudním revíru. Štola byla navržena po zatopení hlavních rudolfovských dolů v r. 1570. S ražením štoly bylo započato na den svatého Eliáše – 20. července 1574. Po šesti letech byly práce pro nedostatek finančních prostředků zastaveny, přestože byla štola z velké části hotova. Práce na štole se nepodařilo obnovit ani přes zájem Rožmberků a pánů z Hradce v r. 1584 a štola začala chátrat. V r. 1628 ražení štoly obnovili měšťané Českých Budějovic, ovšem práce byly tehdy prováděny neodborně a došlo k odchýlení od vytyčeného směru, štola se na několika místech zřítila. V roce 1725 byla štola vyčištěna a spojena se šachtou svatého Floriána, za níž byly v dalších letech, kromě hlavního jihovýchodního směru, raženy též dvě odbočky: Tříkrálovská odbočka na šachtu Boží vůle (r. 1734), šachtu Třešně, šachtu Šalomoun (r. 1763) a odbočka Panny Marie Vítězné k dolům u Libníče na šachtu Boží požehnání (r. 1769). V r. 1910 bylo ražení další chodeb ukončeno. Voda vytékající z dědičné štoly v obci Úsilné je voda z dolů, rozkládajících se v území vymezeném obcemi Libnič a Hůry a snad i z okolí Adamova a Rudolfova. V r. 1910 došlo v jedné z podzemních chodeb poblíž dolu sv. Eliáše k průvalu podzemní vody. Voda tehdy zaplavila celý důl. V pol. 20. st. byly České Budějovice zásobovány z Eliášovy štoly kvalitní pitnou vodou. Vedení obce Úsilné již od roku 1990 usilovalo o záchranu této památky a o její zpřístupnění široké veřejnosti jako turistické atrakce obce a regionu. Po překonání četných překážek došlo po téměř 20 letech v r. 2009 k otevření a zpřístupnění první části Eliášovy štoly v délce asi 400 m pod zastavěnou částí obce Úsilné.

Eliášova štola – Úsilné

GPS pozice

N 49° 0.784', E 14° 30.832'
[GPX]

[MAPY.CZ]