česky english deutsch <<< >>>

Technické památky jižních Čech

Lišov – Věčné místo

Je pomník z r. 1890 na místě jednoho ze 7 základních bodů výškového měření v bývalém Rakousku-Uhersku, prováděným v letech 1872 – 1896 vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni. Lze jej tedy považovat za „otce všech výšek“ na našem území, neboť jsou od něj odvozeny. Pomník leží v lese vpravo od silnice č. 34 (E49, E551) z Českých Budějovic do Lišova v bývalém lomu na rulové skále. Podle tohoto systému (tzv. jadranský výškový systém) je zdejší nadmořská výška přesně 565,1483 m n. m. (podle hladiny v Terstu). Z hlediska geomorfologického je umístěn na Lišovském prahu nad Rudolfovským zlomem, který od sebe odděluje dvě jihočeské pánve – Českobudějovickou a Třeboňskou. Z hlediska tektonické stability není umístěn zrovna na nejstabilnějším místě, ale to ještě ve své době rakouští zeměměřiči netušili. Značka je kryta jehlanem s latinským názvem a bývala mylně pokládána za střed Evropy. Bodu se říká také „Věčné místo“ (Locus perennis) a je chráněn jako významná památka – chráněným územím geodetického bodu.

GPS pozice

N 49° 0.449', E 14° 35.102'
[GPX]

[MAPY.CZ]