česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Orchideje na vrchu Mramor

Orchideje rostou zejména v tropickém podnebí v exotických zemích. Mnoho lidí proto překvapí, že je naleznou i ve volné přírodě Českého krasu. A přece je tomu tak. V lesích, lesostepích a na pastvinách roste téměř dvacet druhů divokých orchidejí.
Na vrchu Mramor (470 m n.m.) tvoří lesní společenstvo habrové doubravy s výskytem čtyř druhů orchidejí: vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač nachový (Orchis purpurea), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Vstavač mužský patří k našim nejvzácnějším orchidejím. Dle vyhlášky MŽP 359/1992 Sb. patří mezi silně ohrožené druhy. Mezinárodně je chráněn úmluvou CITES. Botanik Pavel Špryňar v roce 2004 do časopisu Živa napsal, že v lesnatém území vrchů Mramor a Šamor byl vstavač mužský nalezen v roce 1973. Pozdější floristický výzkum ale jeho výskyt nepotvrdil. Až roku 1992 zde byl vstavač mužský objeven na dvou lokalitách. První populace má asi sto jedinců, z nichž každoročně vykvétá jen 4 až 15. Druhá populace obsahuje 30 jedinců, z nichž jich v roce 2003 vykvetlo 6. V době květu, na začátku května, lze tuto orchidej vysokou 20 až 60 cm v dubohabrovém lese dobře sledovat. Vstavač nachový obvykle dosahuje výšky 30 až 70 cm. Dle vyhlášky MŽP 359/1992 Sb. patří mezi silně ohrožené druhy. Mezinárodně je chráněn úmluvou CITES. Je velice variabilní jak v barvě, tak ve stavbě květů. Vstavač nachový roste ve světlých listnatých lesích nebo na okrajích lesů či na mýtinách. Okrotice bílá patří mezi ohrožené druhy. Je to vytrvalá bylina vysoká 20–60 cm, květy jsou mléčně bílé. Hlístník hnízdák je náš nejběžnější vstavač. Rostlina je zcela zbavena funkčního chlorofylu. Žije z látek hnijících rostlin.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 53.818', E 14° 7.441'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz