česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Tulácká jeskyně na vrchu Šamor

Na území Českého krasu provádějí jeskyňáři novodobý, moderní, systematický speleologický průzkum od 20. století. Ten přinesl řadu objevů nových jeskynních prostor. V 19. krasové skupině, kam dle speleologického členění Českého krasu vrch Šamor (481 m n.m.) patří, se bohužel dosud nenašly žádné rozsáhlé jeskynní prostory. Krasové jevy v 19. krasové skupině leží ve vyšších nadmořských výškách mimo dosah vodních toků. Jde o jeskyně velmi starého původu. Na vrchu Šamor je dosud v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zvané JESO (jednotná evidence speleologických objektů) evidována pouze jedna jeskyně. Má evidenční číslo K1128719-J-00002 a jmenuje se Tulácká jeskyně. Je jako většina jeskyní Českého krasu označena štítkem s evidenčním číslem. Toto číslo je poněkud kratší než v databázi JESO. Odpovídá původnímu členění Českého krasu do krasových skupin z roku 1943. První dvojčíslí označuje číslo krasové skupiny, v našem případě 19. Za pomlčkou je pořadové číslo jeskyně v oblasti, v našem případě 2. Tulácká jeskyně se nachází na severním svahu vrchu Šamor. Vznikla ve staroprvohorních kotýských vápencích stupně lochkovu. Je dlouhá 19 m. Má široký portál a uvnitř prostoru dlouhou 8 m a širokou 4 m. Název jeskyně je tedy příznačný, protože může poskytnout útočiště pro přespání. Vrch Šamor je souvisle zalesněný a jeskyně se v terénu poměrně obtížně vyhledává.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 53.671', E 14° 6.882'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz