česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Bacín – nejvyšší vrchol Českého Krasu

Nejvyšší vrch Chráněné krajinné oblasti Český kras Bacín (499 m n.m.) leží severovýchodně od obce Vinařice. Je tvořen vápenci staroprvohorního stáří stupňů lochkov a prag. Na vrcholu jsou krásně vyvinuty povrchové krasové jevy, tzv. škrapy, v loděnických vápencích. Škrapy jsou nepravidelně laločnaté, hřbetovité až hrotovité tvary skalního povrchu krasových hornin, zvláště vápenců. Vznikají korozním zvětrávacím pochodem skalního podkladu holého i pokrytého zvětralinami. Vegetace spolupůsobí při korozi kyselinami vylučovanými z kořenového systému. Vrchol Bacína je jedním z mála míst Českého krasu, kde můžeme škrapy spatřit. Dříve se vyskytovaly na více místech, ale byly postupně vydobyty lidmi, hlavně za účelem pálení vápna. Povrchový sběr vápenců byl totiž snazší než zakládání vápencových lomů. Časem však ke vzniku různých lůmků, lomů až velkolomů na území Českého krasu došlo v závislosti na vyvíjejícím se průmyslu a na poptávce po vápenci. Vápenec se dnes používá zejména na výrobu stavebních hmot (vápno, cement) a k odsiřování tepelných elektráren. Na Bacíně se vápenec také těžil, ale pouze v malé míře v obecních lůmcích a těžebních jamách pro místní vesnickou potřebu. Menší lůmek lze navštívit asi 150 m západně od kóty Bacín. Je hojně zarostlý vegetací a dobře se včlenil do krajiny, takže kdo o jeho existenci neví, projde kolem něj bez povšimnutí. Na západní stěně tohoto lůmku je zajímavý geomorfologický jev, tzv. struhadlovitý povrch vápence. Dnes je kopec Bacín zalesněn habrovou doubravou. Jihovýchodně pod vrcholem se nachází malé jezírko, které patrně vzniklo na místě krasového závrtu, jenž je ucpán jílovitopísčitým souvrstvím třetihorního stáří.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 53.803', E 14° 6.202'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz