česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Jeskyně na Telíně

Území Českého krasu bylo již v roce 1943 rozčleněno na 22 krasových skupin. Členění se vžilo a je téměř beze změn používáno dodnes. Vrchy Telín (jinak též Vysoká skála) (472 m n.m.), Bacín (499 m n.m.), Šamor (481 m n.m.) a Mramor (470 m n.m.) leží podle tohoto členění v 19. krasové skupině. Zmíněné vrchy jsou tvořeny hlavně prvohorními vápenci (stupeň lochkov a prag). Jde o nejjižnější výskyty vápenců v Českém krasu. Na tomto poměrně rozlehlém vápencovém území bylo dosud objeveno pouze 9 drobných jeskyní (nejdelší „Na Mramoru“ s délkou 42 metrů). Snad proto, že vrchy jsou souvisle zalesněny a oblast leží stranou zájmu speleologických aktivit. Není však vyloučeno, že v budoucnu dojde k překvapivým jeskynním nálezům. V drobných skalních vápencových výchozech zhruba severně od kóty Telín (Vysoká skála) se nacházejí dva vchody do jeskyní. Tyto jeskyně jsou evidovány v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Databáze se jmenuje JESO (jednotná evidence speleologických objektů). První jeskyně má evidenční číslo K1128719-J-00003/a. Je dlouhá 8 m. Druhá jeskyně má evidenční číslo K1128719-J-00003/b. Je dlouhá 31 m. Obě jeskyně mají stejné evidenční číslo, liší se pouze označením vchodů. Důvodem k tomu je, že jeskyně jsou prokazatelně vzájemně propojeny, avšak nejsou průlezné. Většina jeskyní Českého krasu je u vchodu označena štítkem s evidenčním číslem. Toto číslo je poněkud kratší než v databázi JESO. Odpovídá původnímu členění Českého krasu do krasových skupin. První dvojčíslí označuje číslo krasové skupiny, v našem případě 19. Za pomlčkou je pořadové číslo jeskyně. Pokud má více vchodů, označují se za lomítkem písmeny.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 53.201', E 14° 5.758'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz