česky english deutsch <<< >>>

Střecha Českého krasu

Kamenná zahrada

Z geologického hlediska leží Všeradice v oblasti Barrandienu. Je to geologická jednotka nazvaná na počest Joachima Barranda (1799–1883). Nachází se ve středních a jihozápadních Čechách. Jde o soubor vyvrásněných nepřeměněných a slabě přeměněných starohorních a prvohorních uloženin. Barrandienská souvrství poskytují četné nerostné suroviny, minerály a světově proslulé zkameněliny. Kamenná zahrada se nachází severně od obce Všeradice na mírném svahu s malým opuštěným lůmkem. Začala se budovat u příležitosti Mezinárodního roku planety Země, který byl vyhlášen v roce 2008. V téže době byla z obce ke Kamenné zahradě vysázena stromová alej. Kamennou zahradu začali budovat pracovníci Geologického ústavu AV ČR v.v.i. Je to expozice hornin ve volné přírodě obsahující velké bloky různého geologického stáří. Všechny vystavené horniny se nacházejí v okolí Všeradic. Vzorky hornin jsou překrásné a z geologického hlediska velmi instruktivní. Zajímavý je také odkryv hornin přímo v lůmku, obsahující prvohorní zvrásněné břidlice a vápence. Konkrétně jde o silurské přídolské souvrství. Expozice hornin byla jistě budována s velkým nadšením, avšak nebyla bohužel dokončena. Největším problémem jsou chybějící popisky k jednotlivým exponátům. Návštěvníci expozice tak vůbec nemají tušení co si vlastně prohlížejí. Dalším úskalím je zarůstání exponátů vegetací. Expozice navíc není nikde propagována, takže jí téměř nikdo nenavštěvuje. Utajení expozice je tedy dokonalé. Může nám sloužit jako odstrašující příklad, že na cestě od myšlenky k činům je třeba přece jen vyvinout určité úsilí. Doufejme, že expozice hornin bude v budoucnu dokončena. Nádherné exponáty si to určitě zaslouží.

Užitečné informace

Aktuální akce: Dne 8. září 2012 pořádá Správa CHKO Český kras v této oblasti mykologickou exkurzi. Bližší informace zde: http://goo.gl/OIjxw

Stránky Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/rFU3c

GPS pozice

N 49° 52.808', E 14° 6.113'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://agentura.koniklec.cz