česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Meandry Lužnice

Meandrující, 2,8 km dlouhý tok Lužnice s přilehlou přeplavovanou nivou 1 km severně od Majdaleny. Přirozený meandrující tok Lužnice, niva s mozaikou periodicky zaplavovaných depresí a desítkami tůní a slepých ramen v různém stupni zazemnění. V minulosti extenzivně využívané louky zarůstají náletem dřevin.

GPS pozice

N 48° 59.000', E 14° 50.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]