česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

NPR Stará řeka

Národní přírodní rezervace Stará řeka byla vyhlášena v roce 1956. Nachází se v katastrálním území Holičky v okrese Jindřichův Hradec, její výměra činí 745 ha. Předmětem ochrany je původní koryto řeky Lužnice a okolní niva. Řeka má přirozený charakter s mnoha meandry, břehovými nátržemi, písečnými výspami, trvalými i periodickými tůněmi a slepými rameny. Nachází se zde řada fragmentů tvrdého luhu a dalších typů původních lesů i lesy hospodářské. Součástí rezervace je i 4 km dlouhé těleso Novořecké hráze s velkým množstvím starých dubů a část inundačního území Nové řeky s rozsáhlými močály a dva rybníky.

GPS pozice

N 48° 59.000', E 14° 50.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]