česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Dračice

Část toku říčky Dračice v úseku mezi státní hranicí s Rakouskem a obcí Klikov. Řeka podhorského charakteru s četnými balvanitými úseky protékající úzkým údolím majícím v některých částech charakter skalnatého kaňonu. Útočiště významných populací ohrožených živočichů. Říční údolí se na úseku 3,5 km zařezává do středně až hrubě zrnité dvojslídné žuly (číměřský typ) prvohorního stáří (moldanubický pluton). Dno údolí je částečně vyplněno málo mocnými pleistocenními a holocenními deluviálními a fluviálními sedimenty. Na svazích údolí se místy objevují výchozy hornin, půdní povrch tvoří silně skeletovitá kambizem, v balvanitém korytě jsou různé ukázky erozní činnosti vody.

GPS pozice

N 48° 53.000', E 14° 58.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]