česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

Trpnouzské blato

Trpnouzské blato je přírodní rezervace v okresech České Budějovice a Jindřichův Hradec. Nachází se v Třeboňské pánvi, 0,5 km východně od obce Hranice. Je součástí CHKO Třeboňsko. Rezervace se rozkládá na ploše 104 ha. Byla vyhlášena v roce 2002. Společně s Národní přírodní rezervací Žofinka tvoří Trpnouzské blato rozsáhlý (celková rozloha 462 ha) a na Třeboňsku jeden z nejzachovalejších komplexů rašelinišť, zařazený do seznamu mokřadů mezinárodního významu chráněných Ramsarskou úmluvou. Předmětem ochrany je unikátní komplex rašeliniště na místech po bývalé těžbě rašeliny se sukcesními stádii v různém stupni vývoje. Jedná se o různorodý systém zbytků těžby rašeliny s různě vysokou vrstvou rašeliny, na dlouhých úzkých parcelách jednotliví vlastníci prováděli těžbu (tzv. borkování) až do 50. let 20. století. Unikátní ohroženou a chráněnou rašeliništní flóru zde tvoří borovice blatka, rojovník bahenní, vlochyně, suchopýr pochvatý, klikva žoravina, violka bahenní, rosnatka okrouhlolistá, ptačinec dlouholistý, ptačinec bahenní, plavuň pučivá. Z rašeliništní fauny je nejvzácnější chráněný žluťásek borůvkový, který je glaciální relikt vázáný na vlochyni.

GPS pozice

N 48° 50.000', E 14° 52.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]