česky english deutsch >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

NPR Červené blato

Národní přírodní rezervace Červené blato leží na okraji CHKO Třeboňsko jihovýchodně od Šalmanovic. Celé území je protkáno sítí kanálů a stružek, které během těžby rašeliny (od r. 1774) sloužily k odvádění vody. Těžba rašeliny, která byla využívána v blízké sklářské huti, skončila ve 20. stol. V r. 1953 bylo území rašeliniště vyhlášeno rezervací o rozloze 331 ha. Nyní je odvodňovací systém zahrazován, aby voda zůstávala v území a zůstal tak zachován krajinný ráz tundry. Vegetace území je tvořena zejména borovicí blatkou, rojovníkem bahenním, suchopýrem pochvatým, borůvkou a brusinkou. Na některých místech roste klikva bahenní a lze zde najít i některé vzácné druhy jako například rosnatka okrouhlolistá.

GPS pozice

N 48° 51.000', E 14° 47.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]