česky deutsch <<<

Sklářská stezka Železná Ruda

Nová Pamferova huť

Stávala v údolí potoka Řezná na levém břehu bezejmenného přítoku asi 1km severozápadně od staré sklárny ve výšce 850 m n.m. v bezprostřední blízkosti dnešní benzínové čerpací stanice. V roce 1838 bylo započato se stavbou nové sklárny na Pamferově huti a v červenci roku 1839 zde byla poprvé zapálena pec. Oficiálně žádal o povolení ke stavbě majitel sklárny a statku Železná Ruda Franz Xaver Hafenbrädel, ale výstavbu financovali zřejmě z větší části budoucí nájemci. Těmi byli Mayer a Moritz (+ asi 1864) Blochové z Tachova, z rozvětvené rodiny sklářských podnikatelů, která měla své podniky především v západních Čechách. Pamferovu huť vedl Moritz Bloch. Nová sklárna měla na počátku 50. let 19. století jednu pec se šesti pánvemi otápěnou dřevem, 4 roztahovací pece na výrobu tabulového skla a stoupu poháněnou vodním kolem. Suroviny získával nájemce především v okolí – písek byl ze Železné Rudy, jíly na pece a pánve pocházely ze Zhůří a Glauberovu sůl, jako základní tehdy používané tavivo, kupovala firma od velkoobchodníků v Čechách. Zaměstnanců zde bylo obvykle jenom 14 – tavič, topič, 6 sklářů, 6 odnášníků (pomocníků sklářů) a jeden muž obsluhoval stoupu na křemen. Byla to jen malá sklárna. Když prodal v roce 1852 Franz Xaver Hafenbrädel statek Železná Ruda knížeti Hohenzollern-Simmaringen, byla smlouva na sklárnu znovu uzavřena na dalších 6 let. V polovině 50. let se ale začaly projevovat první známky toho, že nájemce nemá dostatek finančních prostředků. Hlavní příčinou patrně bylo otevření nových skláren na uhelný otop v Davidově, Břasech a Dolním Rychnově. Malý a již zastaralý provoz nedokázal účinně vzdorovat tlaku konkurence. Bloch sice uvažoval o dalších investicích do sklárny, ale nakonec od plánu ustoupil. Jeho finanční situace to nedovolovala a ještě se zhoršovala, v roce 1865 došlo pro dluhy k prvním žalobám. Vše vyvrcholilo v únoru 1866, kdy Bloch s manželkou ze sklárny zmizeli. V březnu byl na jeho majetek uvalen konkurs. Zjistilo se, že falšovali směnky. V roce 1866 byl pověřen správou konkursní podstaty železnorudský obchodník Josef Fuchs. Byl to muž movitý, který se zde snažil zachovat provoz a který si sklárnu později najal. Fuchs disponoval prostředky i na její rekonstrukci, a tak byla pec v roce 1873 přestavěna na smíšený regenerativní otop dřevem a hnědým uhlím. Byla to stále malá sklárna s maximálně 30 zaměstnanci, ale vyráběla kvalitní tabulové sklo a masivní konkurenci moderních velkopodniků dokázala vzdorovat až do roku 1892, kdy byla zastavena pro nedostatek dřeva v okolních lesích. V roce 1893 byla zbořena.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 8.983', E 13° 15.426'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://