česky english deutsch <<<

Okruh Debrník - utajená obrana

Přehrazení cest

Pro zamezení rychlého postupu motorizovaných nepřátelských jednotek na čs. území byla předem v míru budována zařízení k přehrazení cest. Tzv. zvláštní zařízení na komunikacích byla budována již před válkou v letech 1936–1938 a dochované objekty byly využívány i dále po válce. Jednalo se především o ocelové závory Ippen a uzávěry ze svisle zabetonovaných kolejnic. V letech 1949–1950 byly na vytipovaných vhodných místech přehrazeny důležité cesty při hranicích se západním Německem a Rakouskem dřevozemními zátarasy s možností úplného uzavření průjezdného profilu pomocí dřevěných klád. Tyto překážky byly o devět let později odstraněny a v rámci možností nahrazovány jinými překážkovými prvky, zpravidla betonovými jehlany. V souvislosti s budováním železné opony byly jednotkami PS překopány všechny cesty a lesní průseky křížící státní hranici. Nevyužívané cesty byly často zaorávány nebo zalesňovány. V případě vypuknutí válečného konfliktu by se navíc na cestách zřizovaly záseky ze stromů a další improvizované překážky, podobně jako během sudetoněmeckého povstání v září 1938. Symbolem rozdělené Evropy se kromě Berlínské zdi stalo i nádraží v Železné Rudě – Alžbětíně, jehož nádražní budovou a kolejištěm přímo prochází státní hranice. K demolici historické nádražní budovy naštěstí nedošlo, avšak trvalo čtyři desítky let, než byly odstraněny zátarasy oddělující českou a německou část nádraží. Zde na bývalém hraničním přechodu do Německa je tato prohlídková trasa ukončena. Opevnění a další vojenská obranná infrastruktura ztratily zcela svůj význam až po vstupu ČR do struktur NATO. Polo zasypané a zapomenuté bunkry se tak staly již jen mementem doby totalitní nesvobody a rozdělené Evropy. Poslední překážky na volné cestě do Bavorska byly odstraněny v prosinci 2007 po vstupu ČR do schengenského prostoru.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 7.397', E 13° 12.470'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://