česky english deutsch <<< >>>

Nové Hrady

Škola

Na místě dnešní školní budovy stával dům čp. 30, který byl postaven hrabětem Buquoyem v roce 1768. Přízemí bylo vystavěno z hrubého materiálu, první patro ze dřeva s dlouhými tesařskými hřeby, díky nimž dům vypadal jako prošpikovaný. Proto byl nazýván “U prošpikovaného domu“.

Až do roku 1918 se na Nových Hradech škola nerozdělovala podle národnostního původu žáků. Prostředí města bylo dvojjazyčné. České rodiny si uvědomovaly nutnost znalosti německého jazyka v rámci c. k. mocnářství, znalost českého jazyka zase byla důležitá pro obyvatele německé národnosti. Situace se změnila po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Rozvoj českého školství pokračoval zejména po roce 1925, kdy byla zřízena veřejná měšťanská škola s československým jazykem vyučovacím.

Umístění obou českých škol bylo problematické – budovy nevyhovovaly prostorově, zdravotně ani bezpečnostně. Proto byl v roce 1927 zakoupen stavební pozemek, v roce 1934 vznikl architektonický návrh a v roce 1937 byla stavba provedena a předána škole k užívání v únoru 1938. Již v průběhu stavby prý někteří Němci posměšně říkali, že „je ta škola stejně stavěná pro ně”, a další vývoj roku 1938 jim dal za pravdu. Po zabrání pohraničí školu obsadili Němci a učitelské byty byly vydrancovány. V době války pak budova nové školy sloužila jako vojenská továrna na telefony, dálnopisy a vysílací stanice. Školní výuka se mohla do budovy vrátit až po skončení války.

V roce 1948 byla tato škola přeměněna na základní odbornou školu zemědělskou, která měla znamenat „počátek nového školení československé zemědělské mládeže“.

GPS pozice

N 48° 47.358', E 14° 46.619'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://www.ruze.ekomuzeum.cz