česky english deutsch <<< >>>

Okruh Belveder - utajená obrana

Úkryt ÚŽ – 6

Právě se nacházíte u úkrytu s evidenčním číslem 2191, který byl vybudován v roce 1962 pro potřeby skrytého velení na úrovni praporu Pohraniční stráže. Patřil k nově vyvinutým úkrytům, které od roku 1962 nahradily staré typy ÚŽ-1 a ÚŽ-2. Oproti předchozím konstrukcím již armáda nepožadovala možnost ruční montáže objektu, a proto bylo možno zvětšit dimenze rámových prvků nejen do šířky, ale i do tloušťky. Šířka rámu byla zvětšena z 10 cm na 30 cm, tloušťka stěn z 10 cm na 12 cm a dimenze stropu na celkem 18 cm železobetonu. Rozměr vnitřní užitkové místnosti byl standardně 1,8×5,7 m a podobně jako u předchozích konstrukcí nechyběla dvojice protiplynových dveří a jedny protitlakové dveře. Vstup do objektu byl opět řešen vstupní šachtou, taktéž provedenou z rámů větší dimenze. Každý úkryt typu ÚŽ-6 byl také vybaven nouzovým „výlezem“ umístěným na konci užitkové místnosti a kromě otvoru pro nasávání vzduchu pro filtro – ventilační soupravu i kouřovodem pro umístění polních kamen. Z úkrytu typu ÚŽ-6 byly postupně od druhé poloviny 60. let vyvíjeny další varianty označené dle typu indexem „a“, „b“, „c“ nebo „d“. Tyto objekty především ve variantách ÚŽ-6a a ÚŽ-6b byly budovány po celém území republiky nejen v systému polní obrany, ale i v prostorech soustředění vojsk po poplachu či v systému teritoriální radiační hlásné sítě. Tyto moderní objekty byly sestavovány z rámů šířky 50 cm a zvětšena byla i jejich tloušťka, čímž se zvýšila nejen odolnost úkrytu a současně bylo možno zvětšit i rozměry užitkové místnosti. Vstup do objektů byl ve většině případů řešen šikmým schodišťovým vstupem a často byly úkryty sdružovány do rozsáhlejších úkrytových komplexů. Výstavba probíhala v různé intenzitě až do začátku 90. let.
V Železné Rudě byl vybudován pouze jeden úkryt tohoto typu, který se nachází u Debrníku a sloužil pro potřeby Prohraniční stráže.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 8.556', E 13° 14.196'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://