česky english deutsch <<< >>>

Okruh Belveder - utajená obrana

Úkryt ÚŽ - 2

Tento úkryt ÚŽ-2 s evidenčním číslem 1515 (později přečíslován na 1409) byl vybudován v roce 1958 a měl sloužit spolu s nedalekou pozorovatelnou a dalším úkrytem jako velitelsko – pozorovací stanoviště praporu. Výstavbu, údržbu i bojovou aktivaci zajišťoval 68. motostřelecký pluk z Vimperka. ÚŽ – 2 byl nejrozšířenějším objektem železobetonových prefabrikátů, jehož výstavba probíhala v letech 1957–1961. Objekt se skládal ze soupravy prefabrikovaných dílců a jeho sestavení bylo možno provést i ručně bez strojní mechanizace. Vnitřní užitková část měla rozměr 7×1,9 m, v případě menší varianty úkrytu pak 5×1,9 m. Od vnějšího prostředí byl úkryt oddělen protitlakovými dveřmi a dvojicí protiplynových dveří, které vytvářely dvě oddělené předsíně. Úkrytovou místnost bylo tedy možno hermeticky uzavřít od vnějšího prostředí a spolu s nakrytím zeminou tak byla zajištěna velmi účinná ochrana jak proti klasickým konvenčním zbraním, tak i proti zbraním hromadného ničení. Přívod vzduchu do objektu byl zajištěn vzduchovým potrubím, které bylo ukončeno protitlakovým tlumičem umístěným v úrovni terénu. Vzduch byl nasáván pomocí filtro – ventilační soupravy FVKP – M1, která uvnitř objektu vytvářela přetlak a zabraňovala vniknutí bojových plynů do objektu.

Úkryt ÚŽ – 2

Úkryt ÚŽ – 2

Od roku 1962 byly již budovány pouze úkryty typu ÚŽ-6 (ve více variantách), a to nejen v systému polní obrany, ale i ve vnitrozemí v prostorech soustředění vojsk po poplachu, v místech předpokládaného velení a v systému teritoriální radiační hlásně sítě. Jejich výstavba probíhala v různé intenzitě až do začátku 90. let. V Železné Rudě byly postaveny čtyři objekty typu 25-S, sedm úkrytů ÚŽ-2, jeden úkryt typu ÚŽ-6 a jeden úkryt typu ÚŽ-6b, který byl vybudován u Debrníku pravděpodobně až v 80. letech. Pro úspěšné vedení obranného boje v systému předem budované obrany bylo nutno kromě palebných objektů vybudovat i objekty určené pro velení a řízení boje. Za tímto účelem byla na vhodných místech v systému polní obrany již od roku 1953 budována velitelská stanoviště na úrovni roty, praporu, pluku a divize.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 8.406', E 13° 14.195'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://