česky english deutsch <<< >>>

Nové Hrady

Starý Hrad

Novohradský hrad byl založen pravděpodobně kolem poloviny 13. století jako strážní bod v blízkosti obchodní stezky, která zde překračovala zemskou hranici. Stojí na ostrohu 50 m vysokém, přesto byl z důvodu větší ochrany opatřen mohutným, 14 m hlubokým příkopem. Za husitských válek se stal terčem útoku husitských vojsk, která jej také roku 1425 dobyla a vypálila. Stejně dopadl i v roce 1467. Obnoven byl v roce 1562 Vilémem z Rožmberka. V roce 1573 utrpěla celá stavba opět velkou škodu, neboť ve velké věži vybuchl střelný prach. Zemětřesení roku 1590 hrad také důkladně poškodilo, a proto byl roku 1605 znovu opraven. Po vymření rožmberského rodu roku 1611 se stali majiteli hradu Švamberkové, kteří se však „zapletli“ do českého stavovského protihabsburského povstání a jejich majetek byl císařem zkonfiskován. 24. června 1619 byl hrad dobyt generálem Karlem Bonaventurou de Longueval, hrabětem Buquoyem. Tento po celé Evropě známý válečník a vrchní velitel císařských vojsk se listinou Ferdinanda II. ze dne 6. února 1620 stal také novým majitelem panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice. Touto donací nahradil císař Buquoyovi jeho výdaje s vojskem během bojů proti českým stavům. Ke třem hlavním panstvím patřily ještě menší pozemky – tvrze Žumberk a Cuknštejn a statek ve Chvalkově.

V 1. polovině 17. století a koncem 18. století prošel hrad rozsáhlými stavebními úpravami. Později se v hradních objektech nacházely byty úředníků panství, knihovna, buquoyská lesní správa a archiv rodu Buquoyů. V červnu roku 2000 byla dokončena jeho celková rekonstrukce.

GPS pozice

N 48° 47.360', E 14° 46.531'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://www.ruze.ekomuzeum.cz