česky english deutsch <<< >>>

Verneřicko a Bobří soutěska

Bobří soutěska

Úzké kaňonovité údolí Bobřího potoka se nachází ve východní části Českého středohoří, nedaleko obce Kravaře.
Tato malebná část malého vodního toku – Bobřího potoka s vodopády je chráněnou přírodní památkou, která je ukázkou zpětné eroze. Vodopád je v místě, kde je tok ovlivněn výraznou puklinou v čedičovém tělese. Podemleté skalní stěny levého břehu pod vodopádem ukazují boční erozi. Bobří potok zde svým působením vytvořil rokli, jejíž strmé stěny jsou až 30 m vysoké. Potok vytváří krásné peřeje a kaskády v jehož řečišti jsou vklíněny balvany a na malém přítoku zprava je vodopád asi 6 m vysoký. Terasovité uspořádání svahu umocňuje výsledný dojem z vodopádu, který je úchvatný. Voda v potoce protéká po čedičové hornině, z které je podloží tvořeno. Ze živočichů se zde vyskytuje například mlok skvrnitý( Salamandra salamandra), tento krásný obojživelník dorůstá do délky maximálně 26 cm.. Obvykle se objevují mloci s černě zbarveným tělem a žlutými skvrnami, samec je menší než samička. Naleznete zde i zástupce zpěvného ptactva, například skorce vodního(Cinclus cinclus), který je o něco menší než špaček. Skorec má výrazný krátký zpěv a zaslechnete ho i v zimním období. Živí se zejména drobnými vodními živočichy, občas požírá malé rybky, rybí potěr a pulce. Vlivem rozdílných teplot se chladnomilné, zajímavé rostliny nachází u dna údolí a naopak teplomilná květena roste při vrcholcích skalních stěn. Z významnějších druhů zde roste např. růže alpská (Rosa pendulina), u vrcholů tařice skalní (Aurinia saxatilis) nebo různé druhy vzácných játrovek. Soutěskou prochází zelená turistická značka, která spojuje Kravaře a Verneřice. Procházku zde usnadňují lávky a zábradlí, ale cesta je možná pouze pěšky. U vodopádů se nachází altánek, který vám poskytne možnost posezení a odpočinku na cestě údolím.

Bobří potok

Bobří potok

Bobří potok s vodopády

Bobří potok s vodopády

Vodopád u Bobří soutěsky

Vodopád u Bobří soutěsky

GPS pozice

N 50° 39.403', E 14° 20.781'
[GPX]

[MAPY.CZ]