česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Hrad Panna

Panna je nejvýše položeným hradem Českého středohoří, ležící ve výšce 594 m.n.m. na čedičovém vrcholu. Existence hradu je úzce spojena s dobou husitských válek, neboť jej pravděpodobně založil sok nejslavnějšího husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova Zikmund z Vartenberka, který napadl nedaleký žižkův hrad Kalich. Napovídá o tom i symbolický název hradu, který mohl být jako protiklad Kalicha (svatá Panna) nebo symbolem Vartemberků. Na druhé straně Kalicha, byl Zikmundem z Vartenberka zřejmě vybudován i hrad Litýš, který spolu s Pannou ohrožoval Žižku ze dvou stran. Žižka roku 1422 vytáhl se svým vojskem proti Panně, a i když výsledek bitvy není znám, z historických pramenů je zřejmé, že již následující rok byla Panna v držení husitů. Velitelem dobytého hradu se stal Hašek Čelechovec z Kralovic. V rukou husitských bojovníků se Panna nacházela ještě po bitvě u Lipan a vzhledem k tomu, že byla její činnost pokládána za nezákonnou, nařídil císař Zikmund r. 1437 zbořit oba hrady Kalich i Pannu. Hrad Panna býval velmi rozsáhlou a dobře opevněnou vojenskou základnou (rozsah průkazně ohrazené plochy činí cca. 1 ha), bohužel se nedochovaly žádné pozůstatky zděné architektury. V severním svahu hned pod vrcholovým hřebenem je dodnes dobře patrna velká, uměle vytvořená plošina se zaobleným okrajem, nazývaná někdy jako prostřední hrad. Pokud pomineme samotné zbytky hradu, jsou zde zajímavosti i geologické, mezi které patří například malá puklinová jeskyně nebo mohutná skalní palice, kterou je možno spatřit při výstupu k vrcholu. Při úpatí vede zelená turistická značka, ale nevede z ní žádná vrcholová odbočka, proto je při výstupu nutná opatrnost.

Jeskyně na Panně

Jeskyně na Panně

skalní útvar na Panně

skalní útvar na Panně

Užitečné informace

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

GPS pozice

N 50° 36.476', E 14° 11.138'
[GPX]

[MAPY.CZ]