česky english deutsch >>>

Třebušínská cesta

Hrad Kalich

Husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova nechal roku 1421 zbudovat hrad Kalich jako své osobní sídlo ve výšce 200 metrů. Hrad svou podobou a koncepcí opevnění dalece předběhl svou dobu. Důkazem toho jsou obezděné náspy s plentami z nasucho kladených kamenů, místi i stupňovitými, vypadající jako pravzor pevnostních systémů. Mimořádnou hodnotu má koncepce vysutého opevnění, která se stala vzorem pro další husitské hrady i nás i v zahraničí. V předpolí hradu se dochovaly drobné opevněné pozice, které mají charakter zákopu a jsou jedny z nejstarších svého typu u nás. Hrad prošel prvním náporem dobývání roku 1421, byl zřejmě ještě rozestavěný. Zaútočil na něj Zikmund z Vantemberka, který byl Žižkových úhlavním nepřítelem, avšak neúspěšně. Další neúspěšné obléhání hradu se uskutečnilo roku 1437 zemským vojskem z rozkazu císaře Zikmunda. Hrad později pustl a roku 1496 ho získali Vartemberkové, kteří ho připojili k litýšskému panství. V té době patrně vyhořel a již zůstal v troskách. Do dnešní doby se dochovaly zbytky opevnění, čtvrté brány a budov v prostoru bývalého nádvoří. Nad přístupovou cestou je zachováno svým řešením evropsky unikátní vysunuté zemní opevnění. Kalich má i svou pověst, která praví, že na temeni Kalicha je znělcový balvan, který přinesl čert. Pod balvanem je prý uložen veliký poklad. Čas od času přiletí sem čert, vyjme ze skrýše pokladnici a počne si peníze počítat. Komu by se podařilo v tuto chvíli čerta překvapit, může se pokladu zmocnit, čert však prchne jen před tím člověkem, který vyběhne od paty hory vzhůru k balvanu jediným dechem. Balvanem pohnouti může člověk bez hříchů jen na Květnou neděli jedenkráte v roce.

Panorama z Kalichu

Panorama z Kalichu

Pohled na Kalich

Pohled na Kalich

zbytky opevnění

zbytky opevnění

GPS pozice

N 50° 36.328', E 14° 12.420'
[GPX]

[MAPY.CZ]